Платники податку на прибуток, зверніть увагу! – Новини Лозової – ТРК Сігма

Платники податку на прибуток, зверніть увагу!

Платники податку на прибуток, зверніть увагу!

З 1 січня  2013 року  набрали чинності зміни до Податкового кодексу України, в частині  введення річного періоду звітування  для платників податку на прибуток.

Відтепер платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн.) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

Термін надання річної декларації з податку на прибуток – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.

Але деякі платники податку на прибуток повинні надати податкову декларацію з податку на прибуток не за підсумками 2013 року, а вже за І квартал цього року.

По-перше, у разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками I кварталу звітного року не отримав прибутку або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал 2013 року. Такий платник податку авансових внесків у II – IV кварталах 2013 року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік.

Платник податку, який за підсумками минулого 2012 року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у 2013 році, а за підсумками I кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали 2013 року та за рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

Крім того, ДПС України листом від 01.04.13р. № 4420/6/15-14-15-13 пояснила порядок зарахування переплати з податку на прибуток в рахунок сплати авансових внесків. Оскільки для сплати щомісячних авансових внесків виділено спеціальні коди бюджетної класифікації, зарахування надміру сплачених грошових зобов’язань платника з податку на прибуток у сплату щомісячних авансових внесків може бути здійснене на підставі поданої платником відповідної заяви про таке зарахування.