Повідомити новину
Замовити вітання

ТРК Сігма

24січня2018

Лозівська ОДПІ інформує

Электронная проверка: как это будет?

Створено: 03 квітня 2013

Электронная проверка: как это будет?

Глава 8 II  раздела Налогового кодекса Украины,  определяет какие проверки субъектов хозяйствования могут проводиться налоговой службой, порядок их проведения, оформление  результатов. Законом от 22.11.2012г. № 5503-VI внесено ряд изменений в эту главу, в частности, введено понятие «электронная проверка».

Электронные проверки будут внедрены поэтапно:

 — для налогоплательщиков применяющих упрощенную систему налогообложения (единый налог) - с 01.01.2014 г.;

 — для субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего бизнеса - с 01.01.2015 г.;

 — других налогоплательщиков — с 01.01.2016 г.

Документальная невыездная внеплановая электронная проверка может проводиться на основании заявления налогоплательщикам с незначительной степенью риска,  органом налоговой службы,  который принял его на налоговый учет. Критерии, по которому субъекты хозяйствования разделены на 3 категории по степени риска (высокий, средний и незначительный), определен Методическими рекомендациями по составлению графика документальных проверок, утвержденными приказом налоговой службы Украины  №190.

Таким образом, электронная проверка будет проводиться во внеплановом порядке по инициативе самого налогоплательщика, что должно быть оформлено его заявлением. Такое заявление подается за 10 календарных дней до ожидаемого начала проведения электронной проверки. Во-вторых, право на инициирование электронной проверки имеют только налогоплательщики с незначительной степенью риска.

Основное преимущество электронной проверки состоит в том, что если по результатам проверки установлено занижение суммы налогового платежа, то налоговый орган не доначисляет сумму налогов с финансовыми санкциями. Плательщик подает уточненную декларацию в порядке в установленному Налоговым кодексом, с уплатой штрафа в размере 3% от недоплаты и пеню.

Если же в результатами проверки плательщик не согласен, он имеет право оспаривать ее результаты в общем порядке.

Перегляди: 1140

Декларування доходів від оренди майна

Створено: 27 березня 2013

Отримали доходи від надання майна в оренду – задекларуйте дохід

Якщо громадянин, що орендує нерухоме майно не є підприємцем, то відповідальним за нарахування та сплату податку до бюджету є громадянин - орендодавець.

При цьому  такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету протягом 40 календарних днів, після закінчення кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом року податку відображаються у річній податковій декларації.

У разі нотаріального посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості, нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір органу державної податкової служби за податковою адресою платника податку – орендодавця.

Перегляди: 1045

Пільга по податку на нерухомість

Створено: 27 березня 2013

Зверніть увагу, це важливо

Державна податкова служба України надала роз’яснення щодо порядку вибору та  використання пільги із податку на нерухомість.

З 01.01.2013р. запроваджено новий місцевий податок – податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платниками цього податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

Податковий Кодекс встановлює пільги зі сплати податку на нерухоме майно у вигляді зменшення площі об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи: для квартири - на 120 м і для житлового будинку - на 250 м.

Таке зменшення надається один раз на рік і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

Згідно до положень Кодексу громадяни-платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на житловий об’єкт та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Таким чином, пільга буде застосовуватись до об’єкта житлової нерухомості, де громадянин зареєстрований в установленому законом порядку.

Якщо він виявить бажання застосувати пільгу до іншого житлового об’єкта,що перебуває в його власності, то до 1 липня громадянин надає письмову заяву до податкової за місцем реєстрації.

Заява може бути подана особисто або уповноваженою на це особою; надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

 

Перегляди: 1521

Міністерство доходів і зборів

Створено: 27 березня 2013

Про роботу нового Міністерства доходів і зборів

Указом Президента України від 18.03.2013 р. № 141/2013 затверджено Положення про Міністерство доходів і зборів України. Міністерство є правонаступником Державної податкової служби України та Державної митної служби України, що реорганізуються. Міністерство підпорядковане  Кабінету Міністрів України та є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань:

- забезпечення формування єдиної дер­жавної податкової, державної митної політики
в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики;

-  забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Перегляди: 1280

Оновлений «Пульс» відтепер працює і для клієнтів митниці

Створено: 20 березня 2013

Оновлений «Пульс» відтепер працює і для клієнтів митниці

Міністерство доходів здійснило ребрендинг інтерактивного сервісу «Пульс податкової», який відтепер приймає звернення представників бізнесу не тільки з податкових, а й з митних питань.

Нагадаємо, сервіс «Пульс податкової» дає змогу платнику повідомляти про неправомірні вчинки або бездіяльність співробітників податкової безпосередньо керівництву служби. «Пульс» зарекомендував себе не тільки як ефективний сервіс, а й як повноцінний консультаційний центр.

З 26 тисяч звернень, що надійшли на «Пульс податкової» у 2012 році, переважна більшість стосується роз’яснення окремих питань адміністрування податків та зборів. Власне повідомлень про необхідність врегулювання суперечливих питань у відносинах із податковою службою надійшло близько 2,7 тисяч. На сьогодні успішно розглянуто 99,5% звернень, за результатами службових перевірок вжиті необхідні заходи, про що фахівці податкової служби відзвітували кожному заявнику персонально.

Завдяки оновленому «Пульсу» представники бізнесу, в тому числі і суб’єкти ЗЕД, мають можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність співробітників Міністерства доходів та зборів керівництво відомства та оперативно вирішити суперечливі питання,  що виникають не тільки у сфері адміністрування податків, а й під час здійснення митного контролю й митного оформлення.

Номер цілодобової телефонної лінії оновленого сервісу «Пульс» Міністерства доходів та зборів для клієнтів податкової та митниці: (044) 284-00-07.

Перегляди: 946

Тільки у цьому році майже 400 платників податків отримали електронні ключі

Створено: 19 березня 2013

Тільки у цьому році  майже 400 платників податків отримали

електронні ключі

У березні цього року перелік послуг для платників податків, що надається Лозівською ОДПІ розширено – почав діяти Центр сертифікації ключів електронного підпису документів. За два тижні роботи близько 60 платників отримали сертифікати ключів  та відтепер мають змогу надавати податкову звітність із власного офісу або квартири не відвідуючи податкову.

Більше тисячі платників податків надають звіти в електронному вигляді: стовідсотково платники ПДВ, близько половини – сплачуючих земельний податок  та кожний п’ятий платник єдиного податку.

За орієнтовними підрахунками, платники заощадили близько 300 тис. грн., оскільки податковою службою видаються ключі та програмне забезпечення для формування звітів безкоштовно.

Безперечно, робота Центр сертифікації ключів при Лозівській ОДПІ дозволить значно збільшити кількість бажаючих долучитись до сучасних технологій та використати усі можливості Інтернету.

Перегляди: 967

Довідка про суму нарахованої заробітної плати надається за довільною формою

Створено: 19 березня 2013

Довідка про суму нарахованої заробітної плати

надається за довільною формою

Триває деклараційна кампанія-2013. Громадяни мають право та можуть скористатися податковою зниж­кою, тобто зменшити свій загальний річний оподатковуваний дохід, якщо впродовж звітного року сплачували кошти за навчання за контрактом,  сплачували внески на недержавне страхування, повертали фінансовим установам проценти за іпотечний кредит, тощо.

Крім декларації про майновий стан і доходи, вони мають на­дати до податкової довідку про отримані доходи у минулому 2012 році. Роботодавці, що мають статус податкових агентів, зобов’язані надати пла­тнику податку відомості про суму випла­ченого на його користь доходу, суму за­стосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.

Законодавчо не затвер­джено форму довідки про доходи, яку по­винні надавати працедавці. То­му така довідка надається у довільній фо­рмі. В ній, крім загальної інформації про фізичну особу (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки, період роботи), обов'яз­ково зазначається наступна інформація:

—  сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно або загальною су­мою);

—  розмір та сума податкової соціаль­ної пільги;

—  сума нарахованого та утриманого єдиного соціального внеску;

—  сума нарахованого та утриманого податку на доходи фізичних осіб.

Нагадуємо, річна податкова декларація для нарахування податкової знижки подається по 31 грудня 2013 року.

Перегляди: 4250

На відмову у видачі касового чека можна поскаржитись до податкової.

Створено: 19 березня 2013

На відмову у видачі касового чека можна поскаржитись до податкової.

Лозівська ОДПІ закликає громадян повідом­ляти податковим органам про відмову видати касовий чек у мі­сцях продажу товарів чи послуг. Зве­рнення постраждалих — найбільш дієвий засіб виявлення порушень касової дисципліни. Приводом для перевірки може бути лише скарга громадянина або повідомлення від інших дер­жавних органів. Податкова готова оператив­но реагувати на сигнали про мо­жливі порушення.

Так, при перевірці підприємця «Б» встановлено наявність не оприбуткованого товару на місці торгівлі, виявлено не обліковані суми «чорного налу» — кошти до потрапляли до кишені повз каси. Підпри­ємець, як з'ясували податківці, майже повністю ігнорував правила ведення розрахункових операцій та обліку товарно-ма­теріальних  цінностей.  Порушника оштрафовано на 2 тис. грн.

Нажаль, такі випадки непоодинокі. Міністр доходів і зборів О.Клименко неодноразово наголошував, що податкова змінює орієнтири у своїй роботі з фіскального напрямку на сервісний. Але на цій дорозі повинен бути рух у двосторонньому напрямку, і бізнес повинен відповідально ставитись до обов’язків зі сплати податків.  За два місяці поточного року було проведено 18 перевірок щодо дотримання правил готівкових розрахунків. Це на третину менше, ніж за відповідний період минулого року.

Наголошуємо, що фіскальний чек є гарантією захисту прав споживача. Тому громадян просимо не бути байдужими до таких порушень, як відмова у видачі чека або відсутність касового апарату у місцях здійснення готівкових  розрахунків.

Перегляди: 1444

проведення інтернет-семінару

Створено: 14 березня 2013

22 березня 2013 року Лозівською ОДПІ буде проведено інтернет-семінар на тему " Порядок використання касових апаратів. РРО з електронною контрольною стрічкою."

 Направляйте Ваші питання, будемо раді Вам допомогти.

Перегляди: 1505

Новини законодавства відтепер можна отримувати на власну електронну скриньку

Створено: 11 березня 2013

Новини законодавства відтепер можна отримувати

на власну електронну скриньку

 

Міністерство доходів і зборів України пропонує громадянам безкоштовно отриму­вати інформацію про зміни в податковому законодавстві. Так, для цього необхідно направити електронний лист на електрон­ну адресу: idd@sts.gov.ua з атрибутами: поле ТЕМА - 6011.

Такий сервіс буде корисний, в першу чергу, тим громадянам, які не мають часу займатися самостійним пошуком змін у законодавстві або ж відвідувати спеціалізовані заходи роз’яснювального характеру, які прово­дяться податковою службою.

Крім того, якщо платник податків ба­жає отримати консультацію стосовно кон­кретних моментів законодавства, йому слід надіслати своє запитання на електронну адресу idd@sts.gov.ua.

З метою приско­рення надання відповіді необхідно чітко формулювати запитання та обов’язковозазначати в полі «Тема» ідентифікатор групи податків.

Якщо Ви маєте декілька запитань за різними напрямами, Ви маєте надси­лати запитання окремими електронними листами з відповідними ідентифікаторами групи.

Ідентифікатор податків

Види податків

6001

Податок на додану вартість

6002

Податок на прибуток підприємств

6003

Податок на доходи фізичних осіб; податкова знижка; незалежна професійна діяльність

6004

Плата за землю; фіксований сільськогосподарський податок; ліцензування виробництв; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; мито; зовнішньоекономічна діяльність; податковий борг; апеляційне узгодження та оскарження рішень органів ДПС; адмінарешт активів платника

6005

Єдиний податок; податок на нерухоме майно; збір за першу реєстрацію транспортного засобу

6006

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; застосування РРО; готівкові розрахунки; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір

6007

Екологічний податок; плата за користування надрами; збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне викори­стання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів; права і обов'я­зки; відповідальність; облік платників

6008

Пропозиції до нормативно-правових актів з питань оподаткування, інформація щодо: ви­плати заробітної плати платниками податків у «конвертах», мінімізації сплати податків та роботи сайту ДПС України і розміщеної на ньому інформації

6009

Інше

Перегляди: 884
ТОВ "ТРК "Сігма". Усі права захищені.
Під час будь-якого використання матеріалів сайту гіперпосилання на sigmatv.net.ua обов'язкове. 2009 – 2017 р.p.