Домашня сторінка / Без категорії / Захист Вітчизни та Економіка

Захист Вітчизни та Економіка

Поняття захисту вітчизни закладене ще в Конституції України, де визначається, що воно є найважливішою функцією держави та українського народу. Сьогодні проблема національної безпеки на фоні військових дій є, як ніколи, актуальною.

Створення навчальної дисципліни «Захист Вітчизни» мало на меті сформувати та вдосконалити в сучасної молоді знання, уміння та навички як теоретичної, так і фізичної та психологічної підготовки до захисту нашої держави та проходження військової служби.

Окрім цього, завданням предмету є підготовка учнів до забезпечення власної безпеки та безпеки життя інших людей в надзвичайних ситуаціях.

Захист Вітчизни включає в себе знання за трьома основними напрямками. Це військово-патріотичне виховання із вивченням військової справи; захист та попередження надзвичайних ситуацій; надання необхідної першої медичної допомоги та основи медичних знань.

Програма предмету розрахована окремо для хлопців та дівчат, але за бажанням вони можуть змінювати напрямки свого навчання. Хлопці – за умов показів здоров’я, дівчата – за дозволом батьків. Саме навчання розраховане для старшокласників.

Для юнаків розроблено такі напрямки навчання: Збройні Сили України на захисті Вітчизни; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева підготовка; статути Збройних Сил України; стройова підготовка; військова топографія; прикладна фізична підготовка; військово-медична підготовка; основи цивільного захисту.

Для дівчат це – основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право про захист цивільного населення; основи медичних знань і допомоги; домедична допомога у надзвичайних ситуаціях; допомога хворим та догляд за хворими.

В даному розділі можна знайти матеріали за різними спрямуваннями, починаючи від медицини, закінчуючи термінологічними словниками тощо.

Економіка

Існує багато визначень економіки, проте оптимальним можна назвати сукупність предметів матеріального і духовного світу, необхідних для задоволення потреб людини та забезпечення умов її життя. Також економіка вивчає людську взаємодію у процесі виробництва матеріальних благ і послуг в умовах обмеженості ресурсів. Основними питаннями економічної науки є що, як, і для кого виробляти.

Економіка має свою сталу структуру, яку можна поділити на три основні напрямки. Так, функціональна структура включає в себе, перш за все, людину та її працю в процесі господарювання; природу як середовище споживання; антропогенну природу – середовище створене безпосередньо людиною; інфраструктуру – об’єкти для забезпечення функціонування та життєдіяльності людини; споживчі товари; інформацію – інтелектуальні продукти праці тощо.

Галузева структура економіки складається зі сфери матеріального виробництва (промисловості, транспорту, матеріально-технічного забезпечення та інших) та соціально-культурної сфери (науки, освіти, культури тощо, тобто нематеріальних благ).

Територіальна структура економіки має на увазі поділ та розташування об’єктів залежно від державного поділу.

Також економіка ґрунтується на своїх законах, до яких належать: закон зростання потреб, зростання альтернативних витрат, спадної віддачі, попиту та пропозиції, граничної корисності (чим більше одне благо споживається, тим менше користі від його одиниці), закон Енгеля (споживання залежить від можливостей), вартості та грошового обігу.

Даний розділ містить методичні розробки з різних економічних тем, планування їх викладання, статті різного економічного спрямування та методики викладання економіки тощо.

Джерело https://vseosvita.ua/webinar

 

 

 

________________

На правах рекламы