Які бувають спори?

За змістом, тобто за характером прав та обов’язків, якими наділені учасники правовідносин:
• сімейні,
• земельні,
• житлові,
• цивільні,
• господарські,
• адміністративні,
• корпоративні,
• трудові.

ВАЖЛИВО:
Способи вирішення спору визначаються залежно від змісту