земельний податок та єдинник

Я платник єдиного податку 2 групи, здійснюю діяльність у викупленому нежитловому приміщенні багатоквартирного жилового будинку. Чи повинен я сплачувати земельний податок?

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України, а справляння плати за землю — Податко­вим кодексом. Законодавчі акти визначають, що викори­стання землі в Україні є платним, а об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка пере­буває у власності або користуванні.

Відповідно до норм Земельного кодексу у разі набут­тя права власності на жилий будинок, будівлю або спору­ду, до такої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій во­ни розміщені.

У разі набуття права власності на жилий будинок, бу­дівлю або споруду фізичними або юридичними особами, які не можуть мати у власності земельних ділянок, до них переходить право користування земельною ділян­кою, на якій розташований жилий будинок, будівля або споруда, на умовах оренди.

Податок за земельні ділянки, з урахуван­ням прибудинкової території, сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно (ст.287.6 Податкового кодексу). Якщо жилий будинок, бу­дівля або споруда належить кільком особам то право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у пра­ві власності жилого будинку, будівлі або споруди. Ця частка визначається співвідношенням загальної площі приміщення до спільної площі усіх квартир і нежитлових будівель у будинку.

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності із земельного податку, крім земель­ного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності (ст..297.1.4 Податкового кодексу). Зауважте, мова йде про земельний податок, а не орендну плату за землю.

Якщо договір оренди за земельну ділянку державної та комунальної власності, згідно закону, оформлений на фізи­чну особу — підприємця, то такий підприємець не пізні­ше 20 лютого поточного року подає до податкового органу за місцезнаходженням земельної ділянки Податкову декларацію з плати за землю і сплачує орендну плату щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податково­го (звітного) місяця.

Якщо ж при набутті права власності на нерухомість, виникає право власності і на земельну ділянку, що засвідчується державним актом, то питання сплати чи звільнення від сплати земельного податку визначається таким чином.

   Якщо державний акт на право власності за земельну ділянку оформлений на фізичну особу — під­приємця, і земельну ділянку використовує сам підпри­ємець, яка надана для здійснення підприємницької дія­льності, то тільки такий підприємець (платник єдиного податку) звільняються від обов’язку нарахування, спла­ти та подання податкової звітності з земельного податку.

А якщо державний акт на право власності за земель­ну ділянку або договір оренди за земельну ділянку дер­жавної та комунальної власності оформлений на фізич­ну особу, то нарахування сум податку проводиться орга­нами державної податкової служби і видають податкові повідомлення-рішення платникові до 1 липня поточно­го року і сплачує плату за землю протягом 60 днів з дня вручення зазначеного повідомлення-рішення.