як отримати торговий патент – Новини Лозової – ТРК Сігма

як отримати торговий патент

Як отримати торговий патент

Для придбання торгового патенту суб’єкт господарювання повинен подати до органу державної податкової служби за місцем сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності заявку, яка містить наступні відомості:

–   найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

–    юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу – місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

–   вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

–    вид торгового патенту;

–   найменування документа про повну або часткову сплату збору;

–   назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення ”виїзна торгівля”;

–   назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

–    період, на який придбається торговий патент.

Крім заявки необхідно також надати оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, на підставі яких вона заповнювалася. Такі документи надаються лише для звірки відомостей наведених в заявці та не залишаються в органі державної податкової служби. Звірка відомостей здійснюється в момент подання такої заявки. Якщо ж відомості, наведені у поданій суб’єктом господарювання заявці, відповідають наданим документам та до неї внесені всі необхідні відомості, орган ДПС має право видати торговий патент.

Звертаємо увагу, що придбавати та сплачувати торговий патент необхідно за місцем сплати збору. Зокрема, платниками збору, які:

– провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) – збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

– здійснюють торгівлю валютними цінностями – за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

– здійснюють діяльність у сфері розваг – за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

– здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу – за місцем реєстрації таких платників;

– здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів – за місцем провадження такої діяльності.

Торговий патент видається особисто фізичній особі – підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.