9 серпня останній день надання звіту 1-ДФ – Новини Лозової – ТРК Сігма

9 серпня останній день надання звіту 1-ДФ

Податковий розрахунок 1-ДФ подається окремо за кожний квартал протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

9 серпня останній день надання звіту 1-ДФ

Податковий розрахунок 1-ДФ подається окремо за кожний квартал протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

На всіх працівників, у тому числі і тих, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подається податковий розрахунок єдиним документом.