За яких умов можна змінити договір оренди землі чи розірвати його?

Зміна умов договору оренди землі здійснюється:
• за взаємною згодою сторін;
• у разі недосягнення згоди – в судовому порядку (стаття 30 Закону України «Про оренду землі»)
Розірвання договору оренди землі здійснюється:
• за згодою сторін;
• на вимогу однієї із сторін – за рішенням суду;
• в односторонньому порядку, якщо таке передбачено законом або договором (стаття 31 Закону України «Про оренду землі»).