28 жовтня інтернет-семінар – Новини Лозової – ТРК Сігма

28 жовтня інтернет-семінар

З 03 серпня 2014 року набрав чинності Закон України від 31.07.14 р. № 1621, внесено зміни до Податкового кодексу та встановлено військовий збір.

 

Об’єктом оподаткування збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри.

Ставка оподаткування становить 1,5%

З доходів, нарахованих за липень, військовий збір не утримується.

Чи є об’єктом оподаткування військовим збором сума страхових внесків, сплачених працедавцем за добровільне страхування (у т.ч. медичне страхування) найманих працівників?     

У разі якщо роботодавець за свій рахунок здійснює внески за страховим полісом добровільного страхування життя (у т.ч. медичного страхування) працівника, що зумовлено умовами трудового договору (контракту) чи передбаченого нормами колективного договору, сума такого внеску є складовою заробітної плати такого працівника, і такий дохід оподатковується військовим збором на загальних підставах.

Як перераховується до бюджету військовий збір підприємством за відокремлений підрозділ?

Юридична особа перераховує військовий збір, як за себе так і за неуповноважений відокремлений підрозділ до бюджету за своїм місцезнаходженням.

Суми військового збору, нараховані уповноваженим відокремленим підрозділом, перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

 

У які терміни нараховується та перераховується військовий збір?

Нарахування, утримання та перерахунок збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ для податку на доходи фізичних осіб.

 

На який період встановлюється військовий збір?

Військовий збір встановлюється тимчасово, до 1 січня 2015 року.

Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума орендної плати, що виплачується за договором оренди автомобіля підприємцю?

     Оскільки під об’єктом оподаткування військовим збором слід розуміти дохід, який нараховується платнику податків у зв’язку з відносинами трудового найму на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, сума доходу нарахованого (отриманого, виплаченого) у вигляді орендної плати, що виплачується суб’єктом господарювання за договором оренди нерухомого (рухомого) майна фізичній особі, не є об’єктом оподаткування військовим збором.

 

При виплаті працівнику коштів  у зв`язку з хворобою, чи нараховувати військовий збір?

     Виплати по листках непрацездатності (оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності) з метою оподаткування військовим збором прирівнюються до заробітної плати.

 

Чи є об’єктом оподаткування військовим збором сума вихідної допомоги при звільненні найманого працівника?

      Сума вихідної допомоги, яка є обов’язковою виплатою працівнику підприємства у зв’язку з припиненням трудових відносин, підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах.

 

Як звітувати про нарахування, утримання та сплату військового збору?

Державною фіскальною службою України розроблено та направлено до Міністерства фінансів України проект форми податкового розрахунку, який передбачає відображення податковим агентом загальної суми доходу, з якого утримано військовий збір за звітний період, без відображення персоніфікованих даних фізичних осіб – платників військового збору.

До набрання чинності змін до цієї форми податкові інспекції приймають форму №1ДФ, яка затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 21 січня 2014 року №49.

Однак, після прийняття нової форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), податкові агенти зобов’язані будуть за новою формою подати новий звітний (уточнюючий) податковий розрахунок за ІІІ квартал 2014 року лише із заповненням загальної суми нарахованих у звітному періоді доходів у вигляді процентів та доходів, із яких утримується військовий збір, і загальну суму утриманого з них податку.

Чи підлягає оподаткуванню військовим збором грошова допомога, надана пенсіонерам від колишніх працедавців, відповідно до колективного договору?

     Грошова допомога, надана пенсіонерам від колишніх працедавців, відповідно до колективного договору не підлягає оподаткуванню військовим збором.

 

Чи є об’єктом оподаткування військовим збором  дохід підприємця 

ПКУ передбачено, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Доходи фізичної особи-підприємця не є об’єктом оподаткування військовим збором.

 

Чи є об’єктом оподаткування військовим збором сума щомісячних виплат, на користь працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною?

     Якщо працедавцем здійснюються виплати на користь працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною та мають систематичний характер і відносяться до структури заробітної плати, то такі виплати є об’єктом оподаткування військовим збором.