Повідомити новину
Замовити вітання

ТРК Сігма

20листопада2017

Блоги

Заробітна плата у "конверті" - соціальне зло

Створено: 14 травня 2013

Ваша соціальна захищеність залежить від вас

Нині, саме у сфері виплати заробітної плати відбувається найбільше ухилень від оподаткування та порушень законодавст­ва. Серед них — заборгованість, зарплата «в конверті», або її виплата у розмірі, що не відповідає мінімальному розміру.

Виплата мінімальної заробітної плати — обов’язкова вимога на території усієї України для підприємств всіх форм влас­ності і господарювання (ст. З Закону України «Про оплату праці»). Не нарахування заробітної плати, у розмірі мінімальної, — порушення соціальних гарантій громадян України.

Кожен громадянин нашої країни має право отримувати за свою роботу гідну заробітну плату, а з часом і пенсію.

У європейських країнах, рівня яких ми прагнемо досягти, давно зрозуміли: «Добросовісний працівник — соціально захище­ний працівник». Пам’ятайте, що ваша соціальна захищеність залежить саме від вас.

Перегляди: 887

Нова форма декларації по ПДВ

Створено: 14 травня 2013

 З 1 квітня 2013 року діють нові форми та порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ

 Наказом Міністерства фі­нансів України від 17.12.12 № 1342 «Про внесення змін до наказу Міністерства фі­нансів України від 25 листопада 2011 року № 1492» затвер­джено нові форми та порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ.

Передбачено скоро­чення кількості податкової звітності шля­хом переходу від чотирьох існуючих на сьогодні форм податкових декларацій з ПДВ до однієї.

В податковій де­кларації з податку на додану вартість проставляється відмітка «загальна».

Переробні та сільськогос­подарські підприємства які зареєстровані як суб’єкти спеціаль­ного режиму оподаткування, крім декларації з відміткою «загальна» для розрахунків з державним бюджетом подають ще й декларацію з ПДВ з відміткою про спеціальний режим оподаткування для відображення відповідного виду діяльності платника.

Нова форма декларації з податку на до­дану вартість подається починаючи з 1 квіт­ня 2013 року.

Перегляди: 1202

Нові форми податкових декларацій збору за спеціальне використання води

Створено: 14 травня 2013

Нові форми податкових декларацій збору за спеціальне використання води

Нака­зом Міністерства фінансів України від 21.12.12 № 1403, який набрав чинності з 01.02.13, затверджені нові форми подат­кових декларацій збору за спеціальне ви­користання води.

Відповідно до ст. 328 Податкового ко­дексу України базовий податковий (звіт­ний) період для збору за спеціальне вико­ристання води дорівнює календарному кварталу.

Враховуючи положення ст. 46 Податко­вого кодексу, якщо оприлюднення нових форм звітності по збору за спеціаль­не використання води відбулося у І квар­талі 2013 року, звітність за новими фор­мами платники податку повинні складати починаючи з другого кварталу 2013 року.

Звітність по збору за спеціальне вико­ристання води за І квартал 2013 року по­дається за формами, затвердженими на­казом ДПА України від 24.12.10 № 1009 «Про затвердження форм податкових де­кларацій збору за спеціальне викорис­тання води». Граничний термін подання такої звітності — 13 травня 2013 року.

 

Перегляди: 1286

До уваги платників єдиного податку 3-6 груп

Створено: 14 травня 2013

До уваги платників єдиного податку 3-6 груп

Нагадуємо платникам єдиного податку, що 13 травня 2013 року — граничний день подання по­даткової декларації платника єдиного по­датку (юридичної особи та фізичної осо­би — підприємця).

Звітність за І квартал 2013 року скла­дається за формою, затвердженою нака­зам  Міністерства фінансів  України  від 21.12.11 № 1688 (до внесення змін нака­зом від 07.11.12 № 1159), тобто за старою формою.

Звертаємо Вашу увагу, що попереду нас чека­ють травневі свята. Не відкладайте - по­дання звітності до органів ДПС на остан­ній день, подавайте звітність завчасно.

Перегляди: 1018

Подбайте про своєчасне подання декларації про майновий стан і доходи

Створено: 24 квітня 2013

Подбайте про своєчасне подання декларації про майновий стан і доходи

Нагадуємо, що декларація подається органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника (місцем проживання) за вибором в один із таких способів:

- у паперовому варіанті безпосередньо до органу ДПС;

- в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку й із дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису згідно із законодавством;

- надіслати поштою паперовий варіант декларації з повідомленням про вручення та з описом вкладеного.

Якщо платник податків бажає  подати декларацію про майновий стан і доходи за 2012 рік поштою, то поштове відправлення йому необхідно надіслати не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного терміну подання декларації.

Перегляди: 989

Серце до серця

Створено: 24 квітня 2013

З 2006 року проходить благодійна акція Всеукраїнського фонду  «Серце до серця».

Метою її є збір коштів для закупівлі обладнання для дитячих медичних закладів.

Працівники Лозівської ОДПІ приєднались до акції та внесли свій вклад у придбання медичного обладнання для дітей, що мають вади  слуху.

Начальник інспекції Наталія Москалець від імені колективу передала зібрані кошти волонтерам -  учням ЗОШ № 7 та подякувала їм за активну роботу у цих заходах. Звертаючись до молоді вона сказала: « Сподіваюсь, що Ваші серця завжди будуть відкритими для людей, що  ніколи Ви не будете залишатися осторонь чужого горя та протягнете руку допомоги тому, хто її потребує.»

Перегляди: 970

Щодо видачі довідок податковими органами

Створено: 24 квітня 2013

Щодо видачі довідок податковими органами

27 березня 2013 року набуває чинності Постанова Кабміну №169 якою внесено зміни до  ряду нормативних актів з питань соціального захисту населення.

Постанова має на меті поліпшення рівня обслуговування громадян та зменшення кількості документів, що вимагаються органами державної влади для оформлення пенсій, соціальних виплат.

Зокрема, скасовується необхідність отримання громадянами в податкових органах довідок про те, що особа не перебуває на обліку, які фізична особа підприємець та про відсутність даних про доходи цієї особи. Такі довідки зараз потрібні для призначення ( перерахування) пенсій та отримання соціальних виплат.

Відтепер розширюється інформаційний обмін між державними органами. Інформація про реєстрацію підприємцем або відсутність такої реєстрації буде отримуватись з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Відомості про доходи  - з державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Перегляди: 988

Деклараційна кампанія-2013

Створено: 18 квітня 2013

Залишилось 12 днів до фінішу кампанії декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2012 року.

Податкову декларацію про майновий стан та доходи зобов’язані подати громадяни, що отримали у 2012 році доходи, з яких податок при виплаті не утримувався, іноземні доходи або громадяни що мають право подати таку декларацію для отримання податкової знижки.

Суттєвою відмінністю кампанії декларування 2012 року є обов’язок подавати річну податкову декларацію, якщо минулого року доходи, виплачені як заробіт­на плата або доходи за цивільно-правовими договорами, отримані від двох або більше роботодавців перевищили 120 розмірів мінімальної заробіт­ної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2012 р. — 128 760 грн. (1073 грн. х 120).

            Податкову декларацію також зобов'язані подавати громадяни, що провадять незалежну професійну діяльність, громадяни, що отримали іноземні доходи, або у випадку отримання доходів з яких податок не утримано.

            Термін надання декларації до 1 травня 2013 року.

            Станом на 18 квітня кількість декларацій, що надано до Лозівської ОДПІ перевищує 3,6 тисяч, та кількість їх щорічно зростає. У минулому році на цю дату їх було отримано на 300 менше. За попередніми даними до місцевих бюджетів має надійти 2,8 млн.грн проти 1,3 млн. на таку ж дату у минулому році. Це свідчить, що більшість громадян усвідомлюють соціальну необхідність сплати податків та вагомість їх внеску у розбудову нашої держави.

            Невід’ємною складовою податкового законодавства є отримання податкової знижки, що є досить популярною. Для того аби її отримати та провести перерахунок сплаченого податку з доходів, також необхідно скласти річну декларацію про доходи.

            Ви маєте право на перерахунок податку, якщо протягом року мали витрати на навчання за контрактом, придбавали житло за іпотечним кредитом, сплачували державне мито при усиновленні дитини, чи укладали договори недержавного пенсійного страхування або страхування життя.

            Майже 400 громадян вже скористались правом на податкову знижку, що відповідає даним  за минулий рік. До речі, за наслідками перерахунків минулого року громадяни отримала майже 440 тис.грн.

   Термін давання декларації для реалізації права на податкову знижку  -  до 31 грудня 2013р., У декларації зазначається сума загального річного доходу та надаються підтвердні документи щодо понесених витрат. Перерахуноу здійснюється виключно до доходів, одержаних протягом року платником податку у вигляді заробітної плати.

   Декларацію можна подати особисто або надіслати на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного терміну її подання.

            Звертайтесь до податкового органу за місцем проживання, Вам нададуть інформацію за усіма питаннями, що Вас цікавлять. Нагадаємо, що Центр обслуговування платників податків Лозівської ОДПІ працює з 9:00 до 20:00 у робочі дні та з 9:00 до 16:00 у суботу за адресою: м.Лозова, мікрорайон 3, буд.5. За телефоном 5-36-11 Ви можете отримати консультацію з питань декларування доходів.

Дякуємо за вчасно подану декларацію!

 

Для зручності обслуговування громадян Міністерством доходів і зборів України в цьому році впроваджено сервіс «Заповнення декларації про майновий стан і доходи», який дає змогу заповнювати декларацію в електронному вигляді.

Для користування цією послугою платникові необхідно мати електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення, які надаються безкоштовно.

На офіційному веб-порталі ДПС України розміщено спеціальний банер «Декларування громадянами майнового стану і доходів», в якому детально пояснюється порядок заповнення податкової декларації та додатків до неї.

Створення декларації складатиметься з трьох простих кроків. Перш за все платнику пропонуватиметься обрати відповідну категорію – „фізична особа-підприємець” або „громадянин”, потім варіант збереження заповненої декларації у паперовому чи електронному вигляді. І вже після цього перейти безпосередньо до заповнення документу. Користувач отримуватиме підказки щодо заповнення полів декларації.

Крім того, при заповненні відповідних рядків декларації здійснюватиметься логічний контроль заповнення розділів декларації та необхідних додатків до неї.

Після внесення усіх необхідних даних та скріплення їх цифровим підписом декларація за бажанням платника або надсилатиметься до податкової, або зберігатиметься для друку у паперовому вигляді.

Така новація позбавить громадян необхідності відвідувати податкову для звітування.

 

У 2013 році на розгляд українцям буде винесено законопроект щодо загального декларування громадянами доходів. За словами Олександра Клименка, що з нового року очолює Міністрство доходів та зборів: « Це сучасна ідея, але вона має бути винесена на обговорення. Це стосується кожного і треба знайти найбільш оптимальний варіант».  Запровадження загального декларування доходів може бути прийнято вже у 2014 році, але після досконального  вивчення кращого світового досвіду.

Перегляди: 894

Платник єдиного податку та електронні кошти

Створено: 16 квітня 2013

Платник єдиного податку та електронні кошти

Чи можуть платники єдиного податку другої групи отримувати оплату за свої послуги електронними коштами?

Згідно вимог п.291.6  Податкового кодексу розрахунки з платниками єдиного податку можуть здійснюватися готівковими або безготівковими коштами на розрахунковий рахунок підприємця.

Електронні кошти (Яндекс Кошти, Webmoney та ін.) ні до тих, ні до інших не відносяться. Тому платники, які застосовують спрощену систему не мають права приймати оплату за свої послуги чи проданий товар електронними коштами.

У разі укладення договору з банком про отримання електронних коштів від клієнтів такого підприємця і переведення їх на його розрахунковий рахунок, варіант розрахунків електронними коштами можливий.

Крім того, якщо інтернет-магазин – платник єдиного податку, відправляє свій товар в інше місто поштовою службою і доручає їй отримати кошти від свого покупця готівкою, а потім перерахувати магазину на розрахунковий рахунок – така форма оплати також можлива.

 

Перегляди: 908

Не має часу відвідати податкову – звітуй дистанційно

Створено: 16 квітня 2013

Не має часу відвідати податкову – звітуй дистанційно

Для зручності обслуговування громадян Міністерством доходів і зборів України в цьому році впроваджено сервіс «Заповнення декларації про майновий стан і доходи», який дає змогу заповнювати декларацію в електронному вигляді.

Для користування цією послугою платникові необхідно мати електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення, які надаються безкоштовно.

На офіційному веб-порталі  (www.sts.gov.ua) розміщено спеціальний банер «Декларування громадянами майнового стану і доходів», в якому детально пояснюється порядок заповнення податкової декларації та додатків до неї.

Створення декларації складатиметься з трьох простих кроків. Перш за все платнику пропонуватиметься обрати відповідну категорію – „фізична особа-підприємець” або „громадянин”, потім варіант збереження заповненої декларації у паперовому чи електронному вигляді. І вже після цього перейти безпосередньо до заповнення документу. Користувач отримуватиме підказки щодо заповнення полів декларації.

Крім того, при заповненні відповідних рядків декларації здійснюватиметься логічний контроль заповнення розділів декларації та необхідних додатків до неї.

Після внесення усіх необхідних даних та скріплення їх цифровим підписом декларація за бажанням платника або надсилатиметься до податкової, або зберігатиметься для друку у паперовому вигляді.

Така новація позбавить громадян необхідності відвідувати податкову для звітування.

Перегляди: 2509

Дочірні категорії

ТОВ "ТРК "Сігма". Усі права захищені.
Під час будь-якого використання матеріалів сайту гіперпосилання на sigmatv.net.ua обов'язкове. 2009 – 2017 р.p.