Стаття “Кодекс України про адміністративні правопорушення”: основні положення та принципи

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України про адміністративні правопорушення є основним нормативно-правовим актом, який регулює відносини, пов’язані з встановленням відповідальності та накладанням адміністративних стягнень за вчинення правопорушень в адміністративній сфері. Даний кодекс визначає суб’єктів адміністративної відповідальності, порядок їх притягнення до відповідальності, а також види та розміри адміністративних стягнень.

Кодекс України про адміністративні правопорушення є основним нормативно-правовим актом, який регулює відносини, пов

Метою Кодексу є забезпечення порядку, охорони законності та правопорядку, недопущення правопорушень в адміністративній сфері, а також захист прав і свобод людини і громадянина від порушень, що можуть завдати матеріальної, моральної, фізичної та іншої шкоди.

Метою Кодексу є забезпечення порядку, охорони законності та правопорядку, недопущення правопорушень в адміністративній сфері, а також захист прав і свобод людини і громадянина від порушень, що можуть завдати матеріальної, моральної, фізичної та іншої шкоди.

Кодекс України про адміністративні правопорушення включає в себе норми, що стосуються встановлення відповідальності за такі порушення, як порушення дорожнього руху, порушення правил економічної діяльності, порушення правил ведення публічного порядку, порушення екологічного законодавства та інші.

undefinedКодек“>

Кодекс регулює процедуру розгляду справ щодо адміністративних правопорушень, порядок накладення адміністративних стягнень, а також права та обов’язки суб’єктів адміністративного провадження.

Кодекс регулює процедуру розгляду справ щодо адміністративних правопорушень, порядок накладення адміністративних стягнень, а також права та обов